ค่านิยมกรมชลประทาน
เก่งงาน เก่งคิด รับผิดชอบงาน ร่วมมือ ร่วมประสาน
เชี่ยวชาญงานที่ทำ นำประโยชน์สู่ประชาชน
วัฒนธรรมกรมชลประทาน
เชี่ยวชาญเรื่องน้ำ ทำงานมีมาตรฐาน บูรณาการเพื่อประชาชน